Vijesti

Sa sistemom ODOS i izvan granica Slovenije

U utorak 16. maja 2017. godine, smo sproveli ODOS konferenciju, na kojoj smo predstavili sistem ODOS općinama iz Bosne i Hercegovine. Konferenciju smo organizovali uz podršku Ambasade Republike Slovenije, u sali »Ivane Kobilca« u prostorijama Ambasade.

Drago nam je, da se je našem pozivu odazvao lijepi broj učesnika sa različitih općina u BiH.  U saradnji sa Općinom Novi Grad Sarajevo, koja je naš partner, smo predstavili mogućnosti digitalizacije procesa, koji se vode po Upravnom postupku i modul koji nudi podršku projektnom menadžmentu.

Odaziv učesnika je bio ugodan, uspostavili smo obećavajuće poslovne prilike, što nas je navelo ka odluci, da iduće godine ponovno organizujemo ODOS konferenciju u BiH.

Prezentacija sistema ODOS Mišljenje Općine Novi Grad SASistem ODOS javnim institucijama omogućava, da posluju napredno, transparentno  i prije svega  u skladu sa zakonom.

Predstavlja rješenje za jednostavan zahvat, klasifikaciju, distribuciju, obradu, elektronsko potvrđivanje i potpisivanje te arhiviranje ulazne i izlazne dokumentacije.

U aplikaciju ulazimo na siguran način sa korisničkim imenom i lozinkom te preko protokola https.

Postupci u sistemu su vođeni po radnom toku, koji uvažava organizacijsku strukturu, matriku odgovornosti kod naručioca i signirni nacrt u organizaciji. Omogućeno je jednostavno uređivanje prava na nivou korisnika, odjeljenja i grupa.

Sistem ODOS je u kompletu  produkt našega rada i razvoja. Neprestano brinemo za njegov razvoj i napredak i pri tom sa veseljem uvažavamo prijedloge korisnika.

Prednosti:

 • transparentno poslovanje po upravnem postopku i drugim propisima;
 • veća kontrola dokumenata i procesa te nadzor nad poslovanjem;
 • izvođenje poslovanja u elektronskom obliku i istovremeno optimiziranje procesa;
 • tri-nivojsko revizijsko praćenje (kod postupka, predmeta  i dokumenta);
 • smanjenje ljudskih i  sistemskih grešaka, što omogućava  uštedu;
 • trenutan i siguran uvid u vaše dokumente i predmete;
 • siguran pristup preko interneta, sa puno opcija za pretraživanje po različitim kriterijima;
 • prava i radni tokovi  se određuju skladno sa signirnim nacrtom i pravilima organizacije;
 • omogućava kompletno upravljanje dokumentima i procesima, i sa time veću transparentnost  nad poslovanjem;
 • u svakom  trenutku omogućava brzo i jednostavno traženje  dokumenata  i predmeta;
 • mogućnost pripreme  različitih analiza.