Certifikati

Sistem ODOS je certificiran pri Arhivu RS kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki (C).


Smo imetnik certifikata ISO 9001:2015.