ODOS konference

Izobraževanje in spremljanje novosti je v današnjem svetu informatizacije ključnega pomena za boljšo kakovost dela, večjo učinkovitost poslovanja ter zadovoljstva zaposlenih. Zato za uporabnike sistema ODOS, predvsem s področja javne uprave, že od leta 2006 organiziramo ODOS konference, ki jih posvetimo najbolj aktualnim temam in izzivom. Uporabnikom sistema ODOS in tistim, ki to želijo postati, predstavimo:

  • kako s sistemom ODOS za upravljanje z dokumenti in procesi do preglednega, enostavnega in učinkovitega e-poslovanja;

  • novosti na področju povezovanja z drugimi sistemi, ki vam olajšajo delo (GIS, eJN, finančne aplikacije, eHramba ...);

  • koristne informacije in napotke za optimiziranje vaših procesov;

  • izboljšave, novosti in dodatne funkcionalnosti sistema;

  • novosti, ki jih prinaša zakonodaja na področju upravljanja dokumentov in procesov;

  • primere dobre prakse skupaj z našimi uporabniki in poslovnimi partnerji.

Udeležba na konferenci je brezplačna; z njo pridobite tudi kreditne točke Arhiva Republike Slovenije.

Zadovoljstvo naših uporabnikov nam veliko pomeni, zato udeležencem konference z veseljem ponudimo posebne popuste in organiziramo nagradne igre, tako za organizacije kot za same udeležence konference.

Zagotovo so tovrstne konference tudi izjemna priložnost za druženje s kolegi iz stroke ter strokovnjaki z različnih področij.