ODOS konference

Izobraževanje in spremljanje novosti je v današnjem svetu informatizacije ključnega pomena za boljšo kakovost dela, večjo učinkovitost poslovanja ter zadovoljstva zaposlenih. Zato za uporabnike sistema ODOS, predvsem s področja javne uprave, že od leta 2006 organiziramo ODOS konference, ki jih posvetimo najbolj aktualnim temam in izzivom. Uporabnikom sistema ODOS in tistim, ki to želijo postati, predstavimo:

  • kako s sistemom ODOS za upravljanje z dokumenti in procesi do preglednega, enostavnega in učinkovitega e-poslovanja;

  • novosti na področju povezovanja z drugimi sistemi, ki vam olajšajo delo (GIS, eJN, finančne aplikacije, eHramba ...);

  • koristne informacije in napotke za optimiziranje vaših procesov;

  • izboljšave, novosti in dodatne funkcionalnosti in moduli sistema;

  • novosti, ki jih prinaša zakonodaja na področju upravljanja dokumentov in procesov;

  • primere dobre prakse skupaj z našimi uporabniki in poslovnimi partnerji.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Zadovoljstvo naših uporabnikov nam veliko pomeni, zato udeležencem konference pogosto ponudimo tudi posebne popuste, organiziramo nagradne igre ali jih kako drugače nagradimo.

Zagotovo so tovrstne konference tudi izjemna priložnost za druženje s kolegi iz stroke ter strokovnjaki z različnih področij.