1. ODOS konferenca

(2006)


V mesecu novembru, leta 2006, smo tako organizirali prvo ODOS konferenco, s ciljem predstaviti novosti v sistemu ODOS in izobraziti uporabnike o uporabi le-tega. Pozornost je bila namenjena tudi aktualnim spremembam zakonodaje. Na konferenci je bilo prisotnih približno petdeset predstavnikov različnih občin. Kot predavatelji so nastopili predstavniki Ministrstva za javno upravo ter predstavniki visokošolskih izobraževalnih ustanov, s katerimi sodelujemo pri razvoju in strokovnjaki s področja poslovnih procesov. Dolgoletno uspešno sodelovanje podjetja PIA d.o.o. z Ministrstvom za šolstvo in šport, na različnih področjih, je okrepilo vključevanje podjetja v visokošolski izobraževalni prostor.

Vodilna tema prve ODOS konference je bila uporaba sistemov za upravljanje dokumentov in procesov pri vsakodnevnem delu občin.

Konferenco sta odprla takratni župan Mestne občine Velenje, g. Srečko Meh, in namestnik direktorja Direktorata za e-poslovanje z Ministrstva za javno upravo, g. Dušan Kričej. Oba sta poudarila pomembno vlogo sistema za upravljanje dokumentov in procesov pri poslovanju občine.