2. ODOS konferenca

(2007)


20. novembra, leta 2007, je v Hotelu Paka v Velenju potekala 2. ODOS konferenca z naslovom Poslovanje občinskih sistemov za upravljanje dokumentov in procesov skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi. Z njo smo želeli izpopolniti znanje poslovanja in dela na občinah po trenutno veljavni zakonodaji.

Gostje in predavatelji so bili, med drugimi, predstavniki Ministrstva za javno upravo, Direktorata za e-upravo in Mestne občine Velenje.

Na konferenci je bila podrobno predstavljena tako avtomatizacija poslovanja glavne pisarne, kot delo referentov. Izpostavljena so bila področja, pri katerih imajo občine v praksi in poslovanju največ težav, za te težave pa smo poskušali najti najustreznejše rešitve in odgovore.

Podjetje PIA d.o.o. je bilo v tem času v zaključnem delu postopka pridobitve mnenja o skladnosti sistema ODOS z zakonodajo in veljavnimi predpisi, zato je bila predstavitev veljavne zakonodaje še toliko bolj aktualna. Udeležence konference smo ponosno obvestili tudi o tem, da smo kot prvi v Sloveniji pridobili pozitivno mnenje s strani Ministrstva za javno upravo. Odziv na konferenco je bil zelo dober, saj so se konference udeležili predstavniki približno petdesetih občin.