3. ODOS konferenca

(2008)


Za zagotavljanje kakovostnega dela občinskih uprav je ključno stalno izobraževanje in izpopolnjevanje, da zaposleni oziroma uporabniki sistema ODOS lahko osvežijo svoja znanja.

3. ODOS konferenca, ki se je odvijala 18. novembra 2008, v Hotelu Paka v Velenju, je bila namenjena vodstvu občin in zaposlenim, tako v glavni pisarni, kot tudi na drugih področjih. Cilj konference je bil predstaviti spremembe in novosti na področju zakonodaje, ki se nanašajo na poslovanje občin. Predstavniki pristojnih ministrstev so predstavili novosti in spremembe zakonodaje. Prisotna so bila tudi podjetja, ki ponujajo spremljevalne storitve elektronskega poslovanja. Še posebej zanimiva je bila predstavitev tiskalnikov in skenerjev, ter ponudba arhivskih omar.