4. ODOS konferenca

(2009)


V sodobnem svetu informacijske znanosti predstavlja informatizacija poslovanja vedno večjo vlogo ter ključno vpliva na konkurenčno prednost. Optimizacija poslovanja posega na vsa področja, informatizacija procesov pa je postala pravilo, in ne več izjema. Dodaten pomen je informatizaciji dodala še finančna kriza, ki je organizacije še bolj prisilila v optimizacijo in iskanje rezerv.

Udeleženci 4. ODOS konference so bili predstavniki vodstva občin, zaposleni v glavni pisarni, ter na drugi strani predstavniki informatike in poslovnih procesov slovenskih podjetij. Cilj konference je bil, tudi tokrat, predstaviti spremembe in novosti na področju zakonodaje. Na konferenci so bili prisotni predstavniki stotih slovenskih občin, podjetij, Ministrstva za javno upravo, Direktorata za e-upravo in upravne procese ter drugi.

Poseben poudarek 4. ODOS konference je bil na:

  • predstavitvi in praktičnem prikazu delovanja izbranih modulov sistema ODOS;

  • uporabi metod in orodij za povezovanje zalednih sistemov z državnim portalom e-uprava in dostopom do državnih evidenc podatkov;

  • predstavitvi novosti na področju elektronske hrambe podatkov;

  • predstavitvi povezovanja dokumentnega sistema z drugimi sistemi.

Udeleženci 4. ODOS konference so bili predstavniki vodstva občin, zaposleni v glavni pisarni ter na drugi strani predstavniki informatike in poslovnih procesov slovenskih podjetij. Cilj konference je bil tudi tokrat predstaviti spremembe in novosti na področju zakonodaje.