5.ODOS konferenca

(2010)


Leto 2010 je bilo za ODOS pomembno leto, saj smo pridobili akreditacijo za sistem za upravljanje dokumentov in procesov. S tem je postal ODOS takrat edini sistem v Sloveniji, ki je pridobil akreditacijo Arhiva RS, in tudi priporočilo Ministrstva za javno upravo.

Z akreditacijo je tako omogočeno, da se sistem lahko uporablja za postavitev trajne zakonsko skladne elektronske hrambe v organizacijah z ustrezno infrastrukturo. Seveda je predpogoj, da se pripravijo in potrdijo notranja pravila.

Glede na omenjene mejnike smo 5. ODOS konferenco posvetili elektronskemu obvladovanju dokumentov in trajni elektronski hrambi.

Konferenca je potekala 21. oktobra 2010, v Hotelu Paka v Velenju, kjer so bili predstavljeni:

  • temeljni zakonski poudarki in postopki za uvedbo zakonsko skladnih rešitev v praksi;

  • novi trendi elektronskega poslovanja s predstavitvijo uspešne prakse pri informatizaciji procesov;

  • načini in dejstva, kako optimizirani procesi pripomorejo k izboljšanju poslovanja, in kako se pripraviti na izvajanje elektronske hrambe.