6. ODOS konferenca

(2010)


V času svetovne recesije predstavljata optimizacija procesov poslovanja in celovito elektronsko poslovanje priložnost za povečanje preglednosti in hkratno znižanje stroškov poslovanja. Izmenjava dobrih izkušenj med zasebnim in javnim sektorjem postaja pravilo, še vedno pa predstavlja velik izziv prenos teh izkušenj v prakso.

Na 6. ODOS konferenci, ki je potekala pod naslovom Celovito e-poslovanje v javnem sektorju, so bile predstavljene uspešne prakse pri informatizaciji procesov upravnega poslovanja in dela v glavni pisarni, ter spremljajočih procesih pri poslovanju organizacij v javnem sektorju (javno naročanje, pogodbe, naročilnice, računi, odsotnosti, povezave med sistemi ...). V zaključnem delu konference smo se osredotočili na vprašanje, kako zagotoviti celovito elektronsko poslovanje v enem sistemu in vse aktivnosti shraniti v zakonsko skladno elektronsko hrambo.

6. ODOS konferenca je potekala 26. aprila 2012, v prostorih GZS v Ljubljani. Udeležba je bila brezplačna; vsi udeleženci so prejeli kreditne točke Arhiva Republike Slovenije.