Prvi pogoj za izboljšanje kadrovskih procesov so vzorno urejene kadrovske mape. Kadrovska mapa zaposlenega je zbir vseh potrebnih dokumentov in informacij, ki jih kadrovik nujno potrebuje pri svojem delu v zvezi z urejanjem delovnih razmerij. Seveda ob upoštevanju pravil varstva osebnih podatkov.

Modul za vodenje izobraževanja je namenjen vodenju in spremljanju izobraževanja od zajema potreb po izobraževanju, potrditve plana, napotitve na izobraževanje ter spremljanja in evalvacija posameznega izobraževanja.

Prednosti modula:

  • nepogrešljivo orodje za enostavno in učinkovito upravljanje osnovnih kadrovskih procesov;
  • vsi pomembni kadrovski podatki in dokumenti so zbrani na enem mestu;
  • moduli Razpisi, Kadrovske mape in Izobraževanja so med seboj povezani, na voljo so pa tudi kot samostojni moduli.

Funkcionalnosti:

  • Vodenje osnovnih podatkov o zaposlenem in mzaposlitvi (ime, priimek, datum rojstva, naslov ipd.).
  • Planiranje, vodenje in spremljanje izobraževanj. Zbiranje potreb izobraževanja. Priprava plana izobraževanjain enostavno proženje pobud za izobraževanje. Enostavno spremljanje realizacije plana na nivoju zaposlenega, oddelka ali organizacije. Evalvacija izobraževanj, zajem potrdil o uspešno zaključenem izobraževanju. Priprava raznih analiz.
  • Vodenje razpisov za delovna mesta od priprave in upravljanja razpisa, zajema prijav, do vodenja razgovorov in izbire ter obveščanja kandidatov.
  • Kadrovska mapa. Možnost vlaganja dokumentacije iz kadrovskih sistemov. Izpis dosjeja zgodovine zaposlitve in pregled dokumentacije. Možnost vlaganja poljubne dokumentacije v zvezi z delovnim razmerjem z možnostjo ustreznega klasificiranja. Spremljanje zgodovine delovnega razmerja. Zagotavljanje omejenega dostopa do podatkov in dokumentov (osebni podatki).