Prvi pogoj za izboljšanje kadrovskih procesov so vzorno urejene kadrovske mape. Kadrovska mapa zaposlenega je zbir vseh potrebnih dokumentov in informacij, ki jih kadrovik nujno potrebuje pri svojem delu v zvezi z urejanjem delovnih razmerij. Seveda ob upoštevanju pravil varstva osebnih podatkov.

Z modulom Razpisi si boste uredili preprosto vodenje razpisov za prosta delovna mesta od priprave razpisa, do vodenja postopka v zvezi z izborom kandidata in razgovorov z njimi. Po končanem izboru se pa generira kadrovska mapa zaposlenega.

Prednosti modula:

 • nepogrešljivo orodje za enostavno in učinkovito upravljanje osnovnih kadrovskih procesov;
 • vsi pomembni kadrovski podatki in dokumenti so zbrani na enem mestu


Funkcionalnosti:

Osnovni paket vsebuje pregledno vodenje kadrovskim map, pri naprednem paketu pa poleg kadrovskih map, lahko vodite tudi razpise za prosta delovna mesta.

 • Kadrovska mapa: urejanje podatkov o zaposlenem in delovnem razmerju.
 • Kadrovska mapa: zagotavljanje omejenega dostopa do podatkov in dokumentov v skladu z ZVOP.
 • Kadrovska mapa: spremljanje zgodovine delovnega razmerja.
 • Kadrovska mapa: možnost vlaganja poljubne dokumentacije v zvezi z delovnim razmerjem in možnost ustreznega klasificiranja.
 • Kadrovska mapa: izpis dosjeja zgodovine zaposlitve in pregled dokumentacije.
 • Kadrovska mapa: možnost vlaganja dokumentacije iz kadrovskih sistemov (v tem primeru je potrebna izvedba povezave s kadrovskih sistemom).

 • Razpisi: priprava in urejanje razpisa.
 • Razpisi: zajem prijav.
 • Razpisi: vodenje postopkov v zvezi z izborom kandidata.
 • Razpisi: obveščanje kandidatov o terminih razgovorov in o končnih odločitvah.
 • Razpisi: vodenje razgovorov.
 • Razpisi: po končanem izboru se pri izbranem kandidatu kreira kadrovska mapa in vsi dokumenti povezani z izborom se zabeležijo vanjo.
 • Razpisi: uničenje dokumentacije neizbranih vlagateljev.