V času informacijske družbe je še posebej pomembno, da so skrbno pod nadzorom tudi vsa informacijska sredstva, ki se uporabljajo v podjetju. Zato je ta modul odličen pripomoček za vsako podjetje, ki želi imeti pregled nad nabavo in uporabo informacijskih sredstev, dostopi, pravicami in njihovimi spremembami.

Modul omogoča vodenje in upravljanje informacijskih sredstev v skladu s certifikatom Informacijske varnosti 27001 in s priporočili ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Modul je dobra osnova za postavitev informacijskega portala za pomoč in podporo IT uporabnikom ter centrom za pomoč uporabnikom (helpdesk).

Prednosti:

 • vodenje informacijskih sredstev v skladu s standardi;
 • velik prihranek časa zaradi preglednosti in sprotnega reševanja;
 • temelj za uspešno uporabniško podporo;
 • osnova za načrtovanje in planiranje nabave informacijskih sredstev;
 • zgodovina dogodkov in sprotno obveščanje.

Funkcionalnosti

 • omogočeno je vodenje kataloga informacijskih sredstev: po tipih sredstev, združevanje v sklope, opredeli se lastnika določenega sredstva in način vodenja zalog, vsako sredstvo lahko ima opredeljeno tehnično in uporabniško dokumentacijo;
 • omogočeno je vodenje posameznih informacijskih storitev in sredstev, na voljo so ustrezni obrazci za prijavo, spremembo in odjavo storitev in sredstev;
 • zagotovljeno je spremljanje sprememb aplikacij in informacijskih sistemov;
 • urejeno je vodenje posegov na sistemski opremi;
 • omogočeno je beleženje in klasifikacija varnostnih incidentov, ustrezno ukrepanje, povezave s sistemi za prepoznavanje incidentov, obveščanje, beleženje posledic ter izvedba analiz in statistik;
 • urejen je zajem in reševanje napak in predlogov ter obveščanje in spremljanje njihovega reševanja.