Izmenjava eRačunov je storitev, s katero omogočamo, da se prejeti eRačuni, ne glede na pot prejema (UJPnet, ZZI, bankart ali elektronska pošta), zavedejo v knjigo prejete pošte v ODOS-u. Računi se lahko potrjujejo v ODOS-u (v modulu Likvidacija), lahko pa se prenesejo v potrjevanje v finančno aplikacijo. Prav tako lahko izdane eRačune, ki jih kreirate v finančni aplikaciji, pošiljate preko ODOS-a, in jih tako evidentirate v knjigo izhodne pošte v ODOSu (potrebna je povezava s finančno aplikacijo). Modul preveri veljavnost elektronskega podpisa prejetih računov in omogoča masovno podpisovanje izdanih eRačunov. Omogočena je tudi izmenjava eRačunov v tuja omrežja.

Modul za izmenjavo eRačunov zahteva Modul za vhodno in izhodno pošto.  

Prednosti:

 • zapis eRačunov v knjigo prejete in poslane pošte;
 • večja preglednost prejetih in izdanih eRačunov;
 • možnost nadaljnje avtomatizacije procesov.

Funkcionalnosti

 • modul omogoča izmenjavo eRačunov preko ZZI d.o.o., elektronske pošte, bankarta, ter za javno pravne osebe preko portala UJPnet;
 • zavedene eRačune lahko prenesete v svojo finančno aplikacijo in jih obravnavate dalje ali pa jih obravnavate v ODOS-u v drugih modulih (modul Likvidacija), odvisno od sistemov, ki jih uporabljate pri delu;
 • elektronsko kroženje potrjevanja in odobravanja računov. Modul preverja veljavnost elektronskega podpisa prejetih računov in omogoča podpisovanje izdanih eRačunov;
 • na partnerju se shranijo tudi skenirane pristopne izjave za izmenjavo eRačunov;
 • urejeno je žigosanje prejetih eRačunov z žigom 'Prejeto';
 • za vsakega poslovnega partnerja se lahko nastavi privzeti način pošiljanja eRačunov;
 • omogočena je izmenjava eRačunov tudi v tuja omrežja;
 • na dodatno zahtevo modul omogoča tudi pripravo xml računa na podlagi podatkov iz podatkovne strukture, ki jo v ODOS pošlje vaša zunanja aplikacija za izdajo računov.