Modul Izobraževanje omogoča planiranje, vodenje in spremljanje izobraževanj od zajema potreb po izobraževanju (katalog izobraževanj), potrditve plana, pobud in napotitev na izobraževanje, do spremljanja realizacije in evalvacije posameznega izobraževanja in izvajalca.

Odgovorna oseba za izobraževanje lahko večkrat letno sproži kampanjo za zbiranje potreb po izobraževanju. Kadrovska služba lahko enostavno spremlja realizacijo plana na nivoju zaposlenega, oddelka ali celotnega podjetja. Vsak zaposleni, ki se udeleži izobraževanja, ob zaključku izpolni ustrezni vprašalnik, kjer oceni izvajalca, vsebino in izvedbo izobraževanja.

Prednosti:

 • enostavno in učinkovito zbiranje potreb in oblikovanje plana izobraževanja;
 • prihranek časa zaradi zmanjšanja administracije;
 • enostavno spremljanje realizacije izobraževanj;
 • evalvacija izobraževanj omogoča prepoznavo dobrih izvajalcev.

Funkcionalnosti

 • enostavna izdelava kataloga izobraževanj, ki je lahko razdeljen na sklope in teme izobraževanj (interna ali eksterna izobraževanja, seminarji, tečaji). Možno je naknadno dodajanje novih izobraževanj;
 • zbiranje potreb po izobraževanju lahko poteka na ravni celotnega podjetja ali pa je omejeno na določeno skupino zaposlenih (npr. novi zaposleni)
 • omogočeni sta korekcija in potrditev plana izobraževanj skupaj s stroški;
 • pobuda za izobraževanje se lahko proži neposredno ali iz plana izobraževanj;
 • urejena je možnost izdelave potnih nalogov na podlagi odobrene pobude;
 • možna je izvedba plačila kotizacij za izobraževanje (interni zahtevek za plačilo);
 • omogočeno je pošiljanje obvestil o izobraževanju nadrejenim  (obveščanje o terminih, potrditev);
 • urejena je možnost prestavitve izobraževanja in ponovno obveščanje;
 • vodenje izobraževanja je urejeno na ravni posameznega delavca;
 • izdela se koledar izobraževanj na nivoju zaposlenega, oddelka in podjetja;
 • kadrovska služba lahko enostavno spremlja realizacijo plana na nivoju zaposlenega, oddelka ali celotnega podjetja;
 • omogočena je evalvacija izobraževanja in izvajalca (poročilo o izobraževanju in ocena izobraževanja);
 • omogočene so različne analize ter pregledi: realizacija plana, realizirani stroški, skupna ocena posameznega izobraževanja in izvajalca.
Morda vas zanima še:
Kadrovski modul