Modul Likvidacija je namenjen vnosu podatkov ter elektronski kontroli in potrjevanju prejetih računov (klasičnih in eračunov). Skenirani fizični računi ali eRačuni se v ODOS zajamejo samodejno in nato potujejo do pooblaščenih oseb v pregled in potrditev plačila.

Isti račun lahko hkrati pregleduje in potrjuje več odgovornih oseb. Pravice, odgovornosti, obveznosti in pot potrjevanja se določajo na ravni organizacije.

Modul Likvidacija je logično nadaljevanje modula Nabava. S povezavo računa z nabavnim postopkom se na račun avtomatično povežejo tudi ustrezni dokumenti nabave ter dokazila o izvedeni nabavi in prevzemu, kar omogoča podpisnikom enostavno in hitrejše odločanje.

Možna je tudi izvedba povezave s finančno aplikacijo, ki jo uporabljate v organizaciji. 

Prednosti:

 • preglednost in enostavnost uporabe;
 • bistveno skrajšanje časa za potrjevanje računov;
 • elektronsko potrjevanje prejetih računov;
 • hkratni vsebinski pregled in potrditev več oseb;
 • nastavitev pravic, odgovornosti in poti potrjevanj;
 • povezava s finančnimi aplikacijami in drugimi moduli;
 • revizijska sled in preverljivost;
 • nadzor nad izvedeno storitvijo in prevzemni zapisniki.

Funkcionalnosti

 • podprto je potrjevanje vseh vrst računov, tako na pot prejema (klasični ali elektronski račun), kot na tip računa (predračun, avansni račun, dobropis ...);
 • vnos podatkov se lahko vrši v finančni aplikaciji ali v ODOS-u;
 • isti račun lahko vsebinsko pregleduje in potrjuje več odgovornih oseb, ki lahko na likvidacijski list vnesejo tudi pripombe;
 • omogočen je elektronski podpis likvidacijskega lista;
 • pravice, odgovornosti, obveznosti in pot potrjevanja se določajo na ravni organizacije;
 • s povezavo računa z nabavnim postopkom se na račun avtomatično povežejo tudi ustrezni dokumenti nabave ter dokazila o izvedeni nabavi in prevzemu, kar omogoča podpisnikom enostavno in hitro odločanje;
 • možna je tudi izvedba povezave s finančnimi aplikacijami. V tem primeru je zagotovljen samodejni prenos podatkov in statusov v finančno aplikacijo;
 • samodejno obveščanje o prejetju oziroma potrditvi računov glede na različne podatke računa (znesek, tip računa ...).