V organizacijah se določeni nabavni procesi vodijo tudi preko naročilnic, zato smo razvili modul Naročilnice, ki omogoča enostavno izdajo naročilnic, od vnosa in potrjevanja, do pošiljanja naročilnic, ter natančno in pregledno vodenje evidence naročil


Izpolnjevanje in potrjevanje poteka v elektronski obliki, omogočeno je tudi podpisovanje z digitalnim certifikatom. Potrjeno naročilnico lahko pošljete iz ODOS-a z elektronsko ali navadno pošto, pri tem se zapiše tudi v knjigo izhodne pošte. 


Vnos osnovnih podatkov naročilnice v vnosno masko se lahko v okviru nastavitev prilagodi konkretnemu naročniku. Podatki se pridobivajo iz že obstoječih šifrantov, lahko pa se dodajo s prostim vnosom v polja.  Določeni podatki so lahko tudi predizpolnjeni, in jih ni potrebno vsakokratno vnašati. 


V primeru povezav s finančno aplikacijo je omogočeno črpanje vrednosti planskih oziroma  proračunskih postavk, predobremenitev in spremljanje realizacije posamezne postavke. Vse to omogoča skrbniku in drugim odgovornim osebam vpogled v realizacijo naročilnice, brez dodatnega prijavljanja v finančno aplikacijo, ali celo iskanja podatkov v finančnih oddelkih.

Prednosti:

 • enostavna uporaba;
 • elektronsko potrjevanje;
 • hitro iskanje naročilnic;
 • vpogled v status obdelave naročilnice;
 • popolna preglednost nad naročili z natančno in ažurno evidenco vseh izdanih naročilnic;
 • enostaven pregled podatkov v zvezi z naročanjem (datum, številka naročilnice, status, dobavitelj, material ali storitev ...);
 • analize.Omogočili smo tudi povezavo s strokovno vodeno in pravno strokovno podprto aplikacijo za izvedbo in vodenje javnih naročil  eJN.

Funkcionalnosti

 • vnos osnovnih podatkov naročilnice v vnosno masko je prilagojen potrebam organizacije;
 • podatki se pridobivajo iz obstoječih šifrantov ali se dodajajo s prostim vnosom. Določena vnosna polja so lahko tudi predizpolnjena;
 • omogočeno je pošiljanje odobrene naročilnice po elektronski ali navadni pošti. Pri tem se naročilnica zavede v evidenco izhodne pošte;
 • zagotovljen je enostaven pregled podatkov navedenih na naročilnici (datum, številka naročilnice, status, dobavitelj, material ali storitev ...);
 • zagotovljeno je enostavno iskanje naročilnic, vpogled v status naročilnice ter popolna preglednost vseh izdanih naročilnic. Vsak zaposleni vidi svoje naročilnice; vodja ima vpogled v vse naročilnice podrejenih, vodstvo pa vidi naročilnice celotne organizacije;
 • popolna evidenca naročenega materiala ali storitev z dogovorjenimi cenami in dobavnimi roki za kontrolo ob prevzemu blaga;
 • v primeru povezav s finančno aplikacijo, se lahko v ta modul prenašajo tudi proračunske postavke, predobremenitve in poraba;
 • omogočena je možnost zaključevanja naročilnice in ocenjevanja dobavitelja.