Modul Potni nalogi  vam omogoča:
 • hitro in enostavno elektronsko vodenje ter obračun potnih stroškov doma in v tujini;
 • pregledno evidenco o zaposlenih na službeni poti;
 • enostavno rezervacijo vozil in vodenje voznega parka službenih vozil.
Poleg enostavnega izpolnjevanja in potrjevanja obrazcev, vam modul omogoča samodejni izračun trajanja odsotnosti zaposlenih in s tem avtomatično predlaga dnevnice, samodejno izračuna relacije ter obračuna kilometrino. 

Uporablja se lahko v povezavi z obstoječim sistemom za beleženje prisotnosti  (Špica, Kronos ipd.), lahko pa tudi brez njega. Kontrolna povezava z modulom Odsotnosti poskrbi, da se potni nalogi in druge odsotnosti ne prekrivajo. 

Prednosti:

 • enostavna uporaba in večja preglednost;
 • natančna evidenca potnih nalogov, ter s tem povezanih službenih odsotnosti in stroškov;
 • hitro in preprosto izpolnjevanje in potrjevanje obrazcev v elektronski obliki;
 • enostavna rezervacija službenih vozil olajša njihovo razporejanje;
 • samodejni izračun trajanja odsotnosti in višine izplačila dnevnic, relacij ter kilometrin;
 • nadzor nad voznim parkom službenih vozil.

Funkcionalnosti

 • vsi obrazci se izpolnjujejo in potrjujejo v elektronski obliki. Obrazce izpolnjujejo zaposleni, na katere se odsotnost nanaša ali njihovi nadrejeni. Odobravanje pa poteka po dogovorjenem delotoku;
 • možnost izbire osnovnega potnega naloga, potnega naloga za sopotnika in večrelacijskega potnega naloga;
 • določitev poti potrjevanja potnih nalogov (odobritelj poti, odobritelj izplačila ipd.);
 • elektronska potrditev nalogov, odobritev akontacij in izplačil z elektronskih podpisom;
 • nastavljiv šifrant krajev in povezava s sistemi za planiranje poti (možnost prikaza poti na Google Maps);
 • vpogled v Koledar z označenimi vsemi odsotnostmi in službenimi potmi;
 • križne kontrole z modulom Odsotnosti (potni nalogi in druge odsotnosti  se ne prekrivajo); 
 • vnašanje raznih opomb za morebitna natančnejša pojasnila (za potrjevalce, izplačila ipd.);
 • redno obveščanje o fazah, v katerih se nahaja potni nalog (potrditev službene poti, potrditev obračuna ipd.);
 • samodejni obračun kilometrov, dnevnic za vse države, upoštevanje izplačanih akontacij, preračun tujih valut, dodajanje drugih stroškov in prikaz stanja za izplačilo;
 • samodejni prenos stroškov v izplačilo (oblikovanje xml datoteke za uvoz v banko);
 • oblikovanje xml datoteke za uvoz v eDavke;
 • vodenje in vzdrževanje voznega parka (rezervacija in zasedenost vozil, enostavno razporejanje službenih vozil, vezava vozil in stroškov goriva na oddelek oziroma uporabnike);
 • vidna zgodovina poteka obdelav na posameznem potnem nalogu;
 • samodejno generiranje različnih analiz in statistik;
 • možne povezave z zadevami, ki nastajajo pri drugih procesih (npr. z določenim projektom v modulu Projektno vodenje).