Urejeni podatki omogočajo vpogled v uspešnost vodenja in izvajanja projektov in lažje sprejemanje strateških odločitev. Projektni vodja vsak trenutek ve, kako poteka izvedba zastavljenih nalog, kakšno je finančno stanje projekta, ali projekt dosega zastavljene cilje in ali je dokumentacija urejena.

Z ažurnim posodabljanjem podatkov o izvajanju projekta, evidenci porabe delovnega časa, nastalih stroških in prihodkih ter z izmenjavo informacij in komentarjev, modul poskrbi za transparenten nabor informacij o projektu in tako omogoča lažje poslovne odločitve.

Prednosti modula:

 • hiter dostop do podatkov o napredku projektov, delu zaposlenih in porabi delovnega časa, nastalih stroških inprihodkih;
 • vpogled v koledar zasedenosti kadrovskih virov na projektih;
 • avtomatsko obveščanje o dodanih dokumentih;
 • priprava in spremljanje komentarjev omogoča odlično okolje za interakcijo s projektnim timom.

Funkcionalnosti:

 • Vnos in potrjevanje predlogov projekta ter urejanje delovnih paketov preko Gantograma.
 • Snovanje in planiranje projektov ter opredelitev projektne skupine in vlog na projektu.
 • Priprava projektne dokumentacije DIIP, PIZ, IP.
 • Zajem vse projektne dokumentacije, elektronskih sporočil iz projektnega elektronskega naslova ter ustrezno številčenje dokumentacije glede na pravila
 • projekta.
 • Priprava koledarja za prikaz dogodkov in glavnih mejnikov projekta.
 • Forum projekta (oglasna deska, zid projekta): prostor za objavljanje različnih informacij (slik, povezav).
 • Spremljanje stroškov na projektu (ročni vnos ali zajem iz drugih modulov).
 • Planiranje dela in projektnih opravil: dodeljevanje opravil, spremljanje realizacije; planiranje po različnih projektnih metodologijah; evidentiranje opravljenega dela na projektu.
 • Možnost integracije z ostalimi moduli (Vhodna, izhodna in interna pošta, Potni nalogi, Odsotnosti, Nabava in likvidacija računov, Sestanki) in izmenjave podatkov z zunanjimi sistemi.
 • Izdelava analize časovnic projekta.