Omogoča elektronsko sklicevanje sestankov in pošiljanje vabil ter gradiv za sestanek vsem povabljenim v organizaciji in izven. Zbiranje predlogov dnevnega reda, njihovo urejanje ter pripravo predlogov sklepov in potrjevanje s preverjanjem prisotnosti udeležencev.

Med sestankom se v sistemu pripravlja zapisnik in sklepi, ki se lahko pošljejo udeležencem v potrditev. Na podlagi sklepov sestanka se izdelajo projektna opravila za zadolžene in se lahko spremlja realizacija le-teh. S tem zagotovimo sledljivost in povezljivost sestankov, zapisnikov, sklepov in realizacije nalog.

Prednosti modula:

 • na enem mestu so zbrani vsi sestanki, vpogled vanje pa je določen s pravicami v sistemu;
 • poenostavljen, hitrejši in preglednejši način organiziranja sestankov in spremljanja realizacije dogovorjenih sklepov;
 • enostaven način posredovanja in obravnave vabil, zapisnikov ipd.;
 • vodenje različnih tipov sestankov.

Funkcionalnosti:

 • Zbiranje in določitev točk dnevnega reda, pripadajoče dokumentacije in predlog sklepov.
 • Urejanje predloga dnevnega reda in opredelitev termina sestanka z možnostjo opredelitve alternativnih terminov.
 • Samodejna priprava vabila in dnevnega reda v Wordu z možnostjo dopolnitve vsebine.
 • Opredelitev udeležencev sestanka z možnostjo spremljanja razpoložljivosti povabljenih (v povezavi z modulom Odsotnosti) ter pošiljanje vabil.
 • Omogočeno usklajevanje termina sestanka in obveščanje o terminu sestanka preko opomnikov v sistemu ODOS ali preko elektronske pošte.
 • Omogočen uvoz razpisanega termina sestanka v uporabnikov Outlook in Google koledar.
 • Označitev prisotnosti, vodenje sestanka po točkah dnevnega reda z možnostjo izdelave zapisnika, dopolnitev sklepov, vnos rokov izvedbe in potrjevanje sklepov.
 • Omogočena izdelava, usklajevanje, distribucija in tiskanje zapisnika v Wordovi obliki.
 • Možnost kreiranja opravil na podlagi sklepov (projektno vodenje). V tem primeru se sklep samodejno označi kot realiziran, ko so vsa opravila izvedena.
 • Spremljanje in obveščanje glede realizacije sklepov.
 • Možnost povezovanja z drugimi moduli sistema ODOS (Projektno vodenje, Vhodna, izhodna in interna pošta, Odsotnosti).