ODOS in ZJN-3

Javna naro ila

S 1. aprilom je 2016 stopil v veljavo novi Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015, z dne 30. 11. 2015).

Novi Zakon razveljavlja Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

Prinaša številne spremembe, med drugimi tudi enotno ureditev splošnega in infrastrukturnega javnega naročanja, prilagajanje mejnih vrednosti naročil, povečanje fleksibilnosti in učinkovitosti javnega naročanja, postopki se skrajšujejo in poenostavljajo. Zakon s kriterija najnižje cene prehaja na kriterij ekonomsko najugodnejše ponudbe, komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo po novem tekla v elektronski obliki …

Na spremembo zakonodaje smo prilagodili tudi standardni modul Nabavni postopek v sistemu ODOS. Prav tako so pri partnerskem podjetju JHP d.o.o. ustrezno prilagodili tudi aplikacijo eJN, s katero smo povezali sistem ODOS in vam tako omogočili elektronsko izvedbo javnih naročil.

29. marec, 2016
Domača stran