ODOS je certificiran sistem

Fotolia 102163148 subscription monthly m

ODOS certificiran pri Arhivu RS kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki in kot tak izpolnjuje vse zahteve za zajem in upravljanje gradiva v digitalni obliki ter prenos le-tega v eHrambo!

Certifikat pod številko e-ARS 2014/SW003-P1 je veljaven do 28. 11. 2016, in je na voljo na sedežu podjetja, lahko pa ga preverite tudi na spletni strani Arhiva RS v Registru akreditirane opreme in storitev.

15. marec, 2016
Domača stran