ODOS je certificiran pri Arhivu RS

Obla ek certifikat

ODOS je pri Arhivu RS certificiran kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki in kot tak izpolnjuje vse zahteve za zajem in upravljanje gradiva v digitalni obliki ter prenos le-tega v dolgoročno eHrambo.

Certifikat pod številko e-ARS 2020/SW012 je veljaven do 28. 11. 2021 in je na voljo na tej spletni strani, na sedežu podjetja, lahko pa ga preverite tudi na spletni strani Arhiva RS.

18. november, 2020
Domača stran