Uspešno smo podaljšali certifikacijo sistema ODOS

Obla ek certifikat

Z veseljem vam sporočamo, da smo ponovno uspešno prestali revizijo za certifikacijo sistema ODOS pri Arhivu RS.

ODOS je pri Arhivu RS certificiran kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki in kot tak izpolnjuje vse zahteve za zajem in upravljanje gradiva v digitalni obliki ter prenos le-tega v eHrambo!

CERTIFIKAT št. e - ARS 2017/SW019

22. november, 2017
Domača stran