Dokumentni sistem ODOS odlikuje vrsta funkcionalnosti, ki razbremeni delo v celotni organizaciji. Nudi večjo obvladljivost dokumentov in procesov, njihovo optimizacijo in nadzor nad poslovanjem.

Predstavlja celovito rešitev za enostaven zajem, klasifikacijo, distribucijo, obdelavo, elektronsko potrjevanje in podpisovanje ter hrambo vhodne in izhodne dokumentacije.

Zasnovan je modularno, kar omogoča njegovo maksimalno prilagodljivost različnim potrebam uporabnikov. Vsi moduli dokumentnega sistema ODOS lahko delujejo samostojno ali pa so med seboj povezani.

V aplikacijo vstopamo na varen način in sicer z uporabniškim imenom in geslom ter preko https protokola.

Postopki v sistemu so vodeni po delotoku, ki upošteva organizacijsko strukturo, matriko odgovornosti pri naročniku in signirni načrt v organizaciji. Omogočeno je enostavno urejanje pravic na nivoju uporabnikov, oddelkov in skupin.

Dnevno ga uporablja več tisoč uporabnikov. Vseskozi dobivamo pozitivne odzive tudi zato, ker imamo dobro, strokovno in ažurno službo podpore, ki je dosegljiva preko več kanalov.

Sistem ODOS je v celoti produkt našega dela in razvoja. Nenehno skrbimo za njegov razvoj in napredek in pri tem radi upoštevamo predloge uporabnikov.

Prednosti:

Dokumentni sistem ODOS je certificiran s strani Arhiva Republike Slovenije kot sistem za podporo celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki (C). 

 • pregledno poslovanje po upravnem postopku in drugih predpisih;
 • večja obvladljivost dokumentov in procesov ter nadzor nad poslovanjem;
 • izvedba celotnega poslovanja v elektronski obliki in hkratno optimiziranje procesov;
 • tri-nivojska revizijska sled (pri postopku, zadevi in dokumentu);
 • enotna vstopna točka (v primeru povezav z drugimi sistemi);
 • zmanjšanje človeških in sistemskih napak, kar omogoča prihranke;
 • takojšen in varen vpogled v vaše dokumente in zadeve;
 • varen dostop preko spleta, z veliko možnostmi iskanja po različnih kriterijih;
 • pravice in delotoki se določijo skladno s signirnim načrtom in pravili organizacije;
 • omogoča celostno upravljanje dokumentov in procesov, in s tem večji pregled nad poslovanjem;
 • ob vsakem trenutku omogoča hitro in enostavno iskanje dokumentov in zadev;
 • možnost priprave različnih analiz.


Z velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje.

Povezovanje ODOS-a z drugimi sistemi in aplikacijami

Ker želimo uporabnikom dokumentnega sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami, ki so izvedene v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja.

Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj omogoča delo in izmenjavo podatkov z drugimi sistemi in aplikacijami preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. Tako imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje.

Povezave s finančnimi aplikacijami oz. ERP-i

Povezava s finančnimi aplikacijami oziroma ERP-i omogoča prenos planskih postavk ter spremljanje realizacije pogodb in naročilnic. Imamo izvedene povezave s finančnimi aplikacijami: CadisGrad, SAOP, Pantheon, Bass,  SAP, Navision - Microsoft Dynamics NAV, Kopa, Ibm Maximo ...

Aplikacija za elektronsko izvedbo javnih naročil ‒ eJN

Za izvajanje javnih naročil smo se uspešno povezali z aplikacijo eJN podjetja JHP d.o.o. in uporabnikom ODOSa omogočili tudi pravno pravilno izvedbo vseh faz javnega naročanja.

Več …

Aplikacije za registracijo delovnega časa (Špica, Kronos)

Naš modul Odsotnosti povezujemo s sistemi za registracijo delovnega časa (Špica, Kronos) in vam tako omogočimo, da imate v enem sistemu vedno natančen pregled prisotnosti in napovedanih odsotnosti, kar vam olajša planiranje delovnih procesov ter nadzor nad odsotnostmi zaposlenih.

Več …

Akreditirana eHramba (Pošta Slovenije, ZZI)

Uporabnikom sistema ODOS omogočamo tudi povezavo z akreditiranimi ponudniki za prenos dokumentarnega in arhivskega gradiva v e-Hrambo (Pošta Slovenije, ZZI ...).
Več …

Za naročnike sistema ODOS nudimo tudi pravno strokovno svetovanje pri pripravi notranjih pravil.
Več …

Geografsko-informacijski sistemi (iObčina, PISO, 3MAP)

Kot pomemben vir informacij in nepogrešljiv pripomoček pri delu smo javnopravnim osebam (predvsem občinam in komunalnim podjetjem) omogočili tudi povezavo z Geografsko-informacijskimi sistemi (PISO, 3MAP).

Izvedeno imamo tudi interaktivno povezavo z GIS-iObčina.