Naše reference

 • Več kot polovica slovenskih občin:
  • Mestna občina Nova Gorica
  • Mestna občina Novo mesto
  • Mestna občina Slovenj Gradec
  • Mestna občina Velenje
  • Občina Ajdovščina
  • Občina Ankaran
  • Občina Benedikt
  • Občina Bohinj
  • Občina Brda
  • Občina Brežice
  • Občina Cerklje na Gorenjskem
  • Občina Cerknica
  • Občina Cerkno
  • Občina Cerkvenjak
  • Občina Črenšovci
  • Občina Črnomelj
  • Občina Dobrepolje
  • Občina Dornava
  • Občina Dravograd
  • Občina Dobrna
  • Občina Dobrovnik
  • Občina Duplek
  • Občina Gorenja vas - Poljane
  • Občina Gorje
  • Občina Gornja Radgona
  • Občina Grosuplje
  • Občina Hoče-Slivnica
  • Občina Hrastnik
  • Občina Idrija
  • Občina Ig
  • Občina Jezersko
  • Občina Kanal ob Soči
  • Občina Kobarid
  • Občina Kočevje
  • Občina Komen
  • Občina Kranjska Gora
  • Občina Križevci
  • Občina Kungota
  • Občina Laško
  • Občina Ljutomer
  • Občina Log-Dragomer
  • Občina Loška dolina
  • Občina Lukovica
  • Občina Majšperk
  • Občina Medvode
  • Občina Miklavž na Dravskem polju
  • Občina Miren - Kostanjevica
  • Občina Mirna Peč
  • Občina Mislinja
  • Občina Moravče
  • Občina Moravske Toplice
  • Občina Naklo
  • Občina Oplotnica
  • Občina Ormož
  • Občina Osilnica
  • Občina Pesnica
  • Občina Piran
  • Občina Pivka
  • Občina Poljčane
  • Občina Polzela
  • Občina Prebold
  • Občina Prevalje
  • Občina Rače - Fram
  • Občina Radeče
  • Občina Radenci
  • Občina Radovljica
  • Občina Ravne na Koroškem
  • Občina Renče - Vogrsko
  • Občina Ribnica
  • Občina Ribnica na Pohorju
  • Občina Ruše
  • Občina Semič
  • Občina Sevnica
  • Občina Slovenske Konjice
  • Občina Starše
  • Občina Sveta Ana
  • Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
  • Občina Sveti Tomaž
  • Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
  • Občina Šempeter - Vrtojba
  • Občina Šenčur
  • Občina Šentilj
  • Občina Šentjernej
  • Občina Šentjur
  • Občina Šentrupert
  • Občina Škocjan
  • Občina Štore
  • Občina Šoštanj
  • Občina Tabor
  • Občina Tolmin
  • Občina Trebnje
  • Občina Trzin
  • Občina Tržič
  • Občina Turnišče
  • Občina Videm pri Ptuju
  • Občina Vitanje
  • Občina Vodice
  • Občina Vojnik
  • Občina Vransko
  • Občina Zagorje ob Savi
  • Občina Zavrč
  • Občina Zreče
  • Občina Žalec
  • Občina Železniki
  • Občina Žiri
  • Občina Žirovnica
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Zavod RS za varstvo narave
 • Zavod RS za blagovne rezerve
 • Institut za vode RS
 • Inženirska zbornica Slovenije
 • Veterinarska zbornica Slovenije
 • Združenje upraviteljev Slovenije
 • Študentski dom Ljubljana
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 • Šolski center Nova Gorica
 • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Vrtec Laško
 • Knjižnica Laško
 • Onkološki inštitut Ljubljana
 • Planinska zveza Slovenije
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • Regionalna razvojna agencija Koroška
 • Regionalna razvojna agencija Posavje
 • Razvojna agencija Slovenske gorice
 • Posoški razvojni center
 • Javni sklad malega gospodarstva Goriške
 • Javni zavod Dravit
 • Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica
 • Skupna občinska uprava občin Dolenjske
 • Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica
 • Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
 • Medobčinska inšpekcija in redarstvo občine Črnomelj
 • Medobčinski inšpektorat Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
 • Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
 • Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
 • DSO Krško
 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
 • Kulturni dom Slovenj Gradec
 • Krajinski park Goričko
 • Krajinski park Kolpa
 • Zavod za turizem Cerklje
 • Zavod za turizem Šaleške doline
 • Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna

Prisotni smo tudi v tujini:

 • Općina Novi Grad Sarajevo