Povezovanje ODOS-a z drugimi sistemi in aplikacijami

Ker želimo uporabnikom sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami, ki so izvedene v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja.

Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj omogoča delo in izmenjavo podatkov z drugimi sistemi in aplikacijami preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. Tako imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. 

Povezave s finančnimi aplikacijami oz. ERP-i

Povezava s finančnimi aplikacijami oziroma ERP-i omogoča prenos planskih postavk ter spremljanje realizacije pogodb in naročilnic. Imamo izvedene povezave s finančnimi aplikacijami: Cadis, Grad, SAOP, Pantheon, Bass,  SAP, Navision - Microsoft Dynamics NAV, Kopa, Ibm Maximo ...

Aplikacija za elektronsko izvedbo javnih naročil ‒ eJN

Za izvajanje javnih naročil smo se uspešno povezali z aplikacijo eJN podjetja JHP d.o.o. in uporabnikom ODOSa omogočili tudi pravno pravilno izvedbo vseh faz javnega naročanja.

Več …

Aplikacije za registracijo delovnega časa (Špica, Kronos)

Naš modul Odsotnosti povezujemo s sistemi za registracijo delovnega časa (Špica, Kronos) in vam tako omogočimo, da imate v enem sistemu vedno natančen pregled prisotnosti in napovedanih odsotnosti, kar vam olajša planiranje delovnih procesov ter nadzor nad odsotnostmi zaposlenih.

Več …

Akreditirana eHramba (Pošta Slovenije, ZZI)

Uporabnikom sistema ODOS omogočamo tudi povezavo z akreditiranimi ponudniki za prenos dokumentarnega in arhivskega gradiva v e-Hrambo (Pošta Slovenije, ZZI ...).
Več …

Za naročnike sistema ODOS nudimo tudi pravno strokovno svetovanje pri pripravi notranjih pravil.
Več …

Geografsko-informacijski sistemi (iObčina, PISO, 3MAP)

Kot pomemben vir informacij in nepogrešljiv pripomoček pri delu smo javnopravnim osebam (predvsem občinam in komunalnim podjetjem) omogočili tudi povezavo z Geografsko-informacijskimi sistemi (PISO, 3MAP).

Izvedeno imamo tudi interaktivno povezavo z GIS-iObčina.