Zavezancem po ZJN smo omogočili tudi povezavo z aplikacijo za elektronsko izvedbo in vodenje javnih naročil ‒ eJN. Uspešno smo se povezali s podjetjem JHP d.o.o., in tako v ODOS-u omogočili vodenje javnih naročil skladno z zakonodajo na področju javnega naročanja

Aplikacija eJN omogoča celovito, enostavno, učinkovito, gospodarno in postopkovno pravilno izvedbo javnih naročil. 

Povezava ODOS ‒ eJN omogoča postopkovno in pravno strokovno vodenje postopka javnega naročanja. Vse to uporabnikom omogoči, da se ukvarjajo z vsebino javnih naročil, in ne z zakonodajo, in tako zagotovijo transparentnost in gospodarnost v procesu javnega naročanja. 

Aplikacija poskrbi za pravno pravilnost izbire postopka, vseh faz postopka, dokumentacije, ki mora nastati (od sklepov do obvestil – internih in eksternih, pogodb), in vas pravno pravilno vodi skozi celoten postopek javnega naročanja. Dokumenti, ki nastajajo v procesu javnega naročanja, se potrjujejo in pošiljajo iz ODOS-a, beleži se zgodovina in zagotavlja se revizijska sled v ODOS-u. Omogočeno je tudi arhiviranje dokumentov. Pomembno za uporabnike je, da vstopajo in delajo z aplikacijo eJN preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS.

Za aplikacijo stoji ekipa pravnih strokovnjakov z večletnimi izkušnjami s področja priprave javnih naročil. Izvajalec aplikacije, podjetje JHP d.o.o., v okviru mesečnega najema, skrbi za posodabljanje aplikacije in vsebin v primeru spremembe zakonodaje, ki poteka enostavno zaradi aplikacije v oblaku.

Prednosti:

 • enotna vstopna točka vstop v aplikacijo eJN iz sistema ODOS;
 • stalna skladnost z zakonodajo;
 • poenostavitev in skrajšanje aktivnosti vezanih na dokumentiranje in izvajanje procesov;
 • avtomatski prenos informacij in dokumentov med sistemoma ODOS in eJN;
 • dokumenti, ki nastajajo v procesu javnega naročanja, se potrjujejo in pošiljajo iz ODOS-a
 • v ODOS-u se beleži zgodovina in zagotavlja revizijska sled;
 • omogočeno je arhiviranje dokumentov.


Aplikacija eJN zagotavlja

 • e-potrjevanje naročil;
 • e-povpraševanje;
 • e-oddajo ponudb;
 • e-ocenjevanje ponudb;
 • e-evidence;
 • e-statistiko.

Funkcionalnosti

 • na enem mestu omogoča elektronsko vodenje vseh faz postopka javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju;
 • uporabnika vodi skozi potrebne korake postopka . Vse faze postopka si smiselno sledijo, tako da uporabnik vedno ve, kaj še mora storiti za uspešen zaključek postopka;
 • vključuje širok nabor strokovno pripravljenih vsebin in bazo znanja, ki jo redno posodablja skupina strokovnjakov s področja javnega naročanja. Uporabniki so tako brez skrbi glede usklajenosti razpisne dokumentacije z veljavno zakonodajo, direktivami in prakso Državne revizijske komisije;
 • vsebina je prilagojena glede na predmet naročanja in interne pravilnike naročnika;
 • dokumenti, ki nastajajo v procesu javnega naročanja, se potrjujejo in pošiljajo iz ODOS-a;
 • vodi se evidenca o izpeljanih postopkih in postopkih v teku, kar omogoča uporabniku sprotno seznanitev o statusu posameznega naročila;
 • uporabnik ima možnost kopiranja preteklih postopkov;
 • omogočeno je arhiviranje dokumentov.

"Za pristop k integraciji aplikacij ODOS ‒ eJN smo se odločili, ker smo v tem videli številne prednosti za nas. Aplikacija eJN omogoča postopkovno in pravno strokovno vodenje javnega naročanja. S tem je omogočeno, da se bomo lahko posvetili vsebini javnih naročil in zagotovili potrebno transparentnost in gospodarnost v procesu javnega naročanja. Predvsem pa nam je pomembno, da je mogoče vstopanje v aplikacijo eJN preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja sistem ODOS, ki ga že več let uporabljamo pri našem delu. Dokumente, ki nastajajo v procesu javnega naročanja bomo lahko potrjevali, pošiljali in arhivirali preko ODOS-a, kjer se beleži tudi celotna zgodovina in zagotavlja revizijska sled."


Amra Kadrič, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve, Mestna občina Velenje

JHP projektne rešitve d.o.o.,  Cesta talcev 5,  1230 Domžale,  T: 01 72 44 606,  E: info@jhp.si / info@ejn.si