SLOVENSKE OBČINE

ODOS uporablja že 110 slovenskih občin, kar je 52% vseh občin.
prikaz zemljevida Slovenije, kjer so označene občine/reference, ki uporabljajo sistem odos

Drugi Partnerji

Dom upokojencev Vrhnika
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Rakičan
Dom upokojencev Sežana
Dom Petra Uzarja Tržič
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Šentjur
Dom za varstvo odraslih Velenje
DUO Impoljca
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom Taber, socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Kranj
Dom starejših občanov Krško
Dom na Krasu
Dom Lukavci
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Planinska zveza Slovenije
Zavod RS za varstvo narave
Zavod RS za blagovne rezerve
Institut za vode RS
Inženirska zbornica Slovenije
Veterinarska zbornica Slovenije
Zbornica upraviteljev Slovenije
Onkološki inštitut Ljubljana
Zdravstveni dom Celje
Zdravstveni dom Medvode
Krajinski park Goričko
Krajinski park Kolpa
Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Zavod za turizem Šaleške doline
Zavod za turizem Idrija
Zavod za turizem Maribor
Zavod za turizem Cerklje
Zavod za turizem Sveta Trojica
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Krško
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Regionalna razvojna agencija za Koroško
Regionalna razvojna agencija Posavje
Razvojna agencija Slovenske gorice
Posoški razvojni center
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Javni zavod Dravit
Podjetniški inkubator Kočevje
Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občine Črnomelj
Medobčinski inšpektorat Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
Općina Novi Grad Sarajevo
Dom upokojencev Vrhnika
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Rakičan
Dom upokojencev Sežana
Dom Petra Uzarja Tržič
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Šentjur
Dom za varstvo odraslih Velenje
DUO Impoljca
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom Taber, socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Kranj
Dom starejših občanov Krško
Dom na Krasu
Dom Lukavci
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Študentski dom Ljubljana
Center RS za poklicno izobraževanje
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Osnovna šola Kidričevo
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja šola Domžale
Gimnazija Bežigrad
Gimnazija Vič
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Novo Mesto
Glasbena šola Franca Šturma
Vrtec Ciciban
Vrtec Dr. Franceta Prešerna
Vrtec llke Devetak Bignami Tolmin
Vrtec Laško
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Vrtec Mojca
Vrtec Mornarček Piran
Vrtec Nova Gorica
Vrtec Otona Župančiča
Vrtec Trnovo
Vrtec Viški gaj
Javni zavod Vrtec Zreče
Knjižnica Laško
Knjižnica Črnomelj
Knjižnica Medvode
Premogovnik Velenje d.d.
Tutor Team zavarovalno posredovanje d.o.o.
HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
RGP d.o.o.
Fraport Slovenija d.o.o.
Autocommerce hrvatska d.o.o.
Plama-pur d.o.o.
Plama-G.E.O. d.o.o.
Avto Triglav d.o.o.
AC-Mobil d.o.o.
Trgotur d.o.o.
Kadrius, Zoran Borovnik s.p.
Reitenburg d.o.o.