Modul za elektronsko potvrđivanje primljenih računa omogućava potpisnicima jednostavno odlučivanje, jer su svi potrebni dokumenti samo klik udaljeni.

Logičan je nastavak modula Nabavka.

Prednosti modula Likvidacija:

  • preglednost i jednostavnost upotrebe,
  • značajno skraćivanje vremena za potvrđivanje računa,
  • povezanost sa dokumentima nabavke, preuzimanjima i drugom dokumentacijom,
  • kontrola izvedene usluge i zapisnika preuzimanja,
  • revizorski trag.

Funkcionalnosti modula Likvidacija

  • Podržano je potvrđivanje, kako papirnih, tako i elektronskih računa.
  • Isti račun može istovremeno da pregleda i potvrđuje više odgovornih lica koji mogu da unose napomene na likvidacijski list.
  • Vezom računa sa nabavnim postupkom, na račun se automatski povezuju i odgovarajući dokumenti nabavke i dokazi o izvedenoj nabavki i preuzimanju što omogućava potpisnicima jednostavno i brzo odlučivanje.
  • Prava, odgovornosti, obaveze i put potvrđivanja se određuju na nivou organizacije.