Sistem ODOS obezbeđuje poslovanje u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS, br. 18/2016) i drugim zahtevima poslovanja.


Pruža vam jednostavno i pregledno rešenje za zahvatanje i evidentiranje ulazne pošte, klasifikovanje predmeta, njihovo rešavanje i zaključivanje u skladu sa ZOUP, beleženje svih tipova dokumenata po odgovarajućem redosledu u izabrani predmet i slanje izlazne pošte. Korisnicima omogućava uvid, rešavanje i traženje traženje dokumenata i predmeta, u koje korisnici imaju uvid, odnosno koji su im dodeljeni na rešavanje. Obezbeđuje i elektronsko arhiviranje i izbor odgovarajuće zaključenih predmeta.

Prednosti koje donosi modul Upravno poslovanje

 • veća preglednost poslovanja,
 • brža obrada i ušteda vremena,
 • stalna usklađenost sa zakonodavstvom,
 • znatno smanjenje mogućnosti grešaka,
 • brz i bezbedan pristup željenim dokumentima,
 • povezivanje sa drugim sistemima i aplikacijama (finansijske aplikacije...).

Funkcionalnosti modula Upravno poslovanje

 • Jednostavno i pregledno beleženje i distribucija pošte odnosno dokumenata.
 • Štampanje koverti, potvrda o uručenju, povratnica.
 • Omogućeno je više načina distribucije dokumenata ovlašćenim licima i praćenje rešavanja predmeta.
  Elektronsko vođenje tekuće i stalne zbirke arhiva.
 • Traženje sopstvenih predmeta i dokumenata po različitim kriterijumima, i po sadržaju.
 • Klasifikovanje i evidentiranje predmeta u skladu sa zakonskim odredbama, štampanje košuljice, preusmerenje, predaja i zaključenje predmeta.
 • Vođenje primljene i izlazne pošte sa barkodom omogućava klasifikovanje, evidentiranje i dodavanje na dokumente ili predmete.
 • Generisanje godišnjih izveštaja i detaljnih analiza o obavljenom poslu.
 • Celovito elektronsko vođenje evidencija, zbirki, pozajmljivanja, isključenja u skladu sa zakonskim odredbama (elektronska pošta, obična pošta...).
 • Vođenje evidencije o izvedenim postupcima i postupcima u toku, što omogućava korisniku redovno upoznavanje o statusu pojedinačne narudžbine.
 • Posredovanje predmeta u rešavanje po signirnom planu i elektronsko potpisivanje i odobravanje.
 • Od nastanka u glavnoj kancelariji do isključenja predmeta vodi se revizorski trag (ko, šta i kada).