Omogućava preglednu evidenciju o zaposlenima na službenom putu i sa tim povezanih podataka.

Svi obrasci se ispunjavaju i potvrđuju u elektronskom obliku. Obrasce ispunjavaju zaposleni na koje se putni nalog odnosi ili njihovi nadređeni. Odobravanje se odvija po određenom radnom procesu.

Prednosti modula Putni nalozi:

  • jednostavna upotreba i preglednost,
  • brzo i jednostavno ispunjavanje obrazaca,
  • precizna evidencija putnih naloga i s tim povezanih službenih odsustva i troškova,
  • automatsko izračunavanje trajanja odsustva zaposlenih na službenom putu i visine isplate dnevnica i kilometrina,
  • izračunavanje relacija i razdaljina.

Funkcionalnosti modula Putni nalozi

  • Putni nalog može ispuniti sam zaposleni i poslati ga na odobrenje ili ga određuje njegov nadređeni.
  • Podesiv šifrant mesta i povezivanje sa stistemima za planiranje puta (Google maps).
  • Automatsko obračunavanje kilometara, ponuda dnevnica za sve zemlje, uzimanje u obzir isplaćenih akontacija, preračunavanje stranih valuta, dodavanje drugih troškova i prikaz stanja za isplatu.
  • Mogućnost generisanja različitih analiza i statistika.
  • Određivanje puta potvrđivanja putnih naloga (osoba koja odobrava put, osoba koja odobrava isplatu).