Prednosti modula Ugovori

 • celovito praćenje evidencije, sadržaja, puta potvrđivanja i izvođenja ugovora,
 • usklađivanje i istovremeno pregledanje svih lica koji odobravaju ugovor preko sistema,
 • generisanje pratećeg lista ugovora,
 • automatsko obaveštavanje o fazama, u kojima se ugovor nalazi.

Funkcionalnosti modula Ugovora

 • Pregledanje ugovora u elektronskom obliku kod svih pregledača odvija se istovremeno, čime je obezbeđen brži proces usklađivanja ugovora i u celini otklonjena mogućnost eventualnog gubljenja dokumenta.
 • Upisane napomene na pratećem listu vidljive su drugim licima koji pregledaju ugovor i konačnim potpisnicima.
 • Omogućeno je podešavanje raznih podsetnika. Tako je poverenik ugovora preko elektronske pošte automatski obavešten o usklađivanju i potvrđivanju ugovora, kao i o potpisu ili prestanku važnosti ugovora.
 • Omogućena je dopuna odn. promena sadržaja ugovora, u skladu sa napomenama na pratećem listu i mogućnost ponovnog pregleda odn. usklađivanja.
 • Omogućeno je brzo i jednostavno traženje po podacima ugovora (partner, datum, status rešavanja, poverenik ugovora...).
 • Skeniranje potpisanog ugovora zajedno sa pratećim listom obezbeđuje automatsko zahvatanje ugovora u sistem ODOS (nova verzija ugovora).
 • Moguć je zahvat prateće dokumentacije (dopisi, bankarske garancije, izjava o vlasništvu dobavljača, osiguranja...).
 • Omogućena je mogućnost zaključivanja ugovora i ocenjivanja dobavljača.
 • Obezbeđena je ažurna evidencija i uvid u ugovore s obzirom na status (u pripremi, potpisan, zaključen).